5 มีนาคม วันนักข่าวหรือวันสื่อมวลชนแห่งชาติ ขอให้เป็นปากเสียงอันชอบธรรมให้แก่ประชาชนและยึดมั่นในจรรยาบรรณ ด้วยความปรารถนาดีจากนายสมมาตร บารา นายอำเภอแม่ลาน จ.ปัตตานี

5 มีนาคม วันนักข่าวหรือวันสื่อมวลชนแห่งชาติ ขอให้เป็นปากเสียงอันชอบธรรมให้แก่ประชาชนและยึดมั่นในจรรยาบรรณ
ด้วยความปรารถนาดีจากนายสมมาตร บารา นายอำเภอแม่ลาน จ.ปัตตานี

Back To Top