ผวจ.สฎ.ประชุมติดตามผลการบริหารราชการประจะเดือนทุกส่วนราชการ

ผวจ.ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนมกราคม 2563
วันที่ 30 มกราคม 2563 ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนมกราคม 2563 ก่อนการประชุมได้มอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่ส่วนราชการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 16 หน่วยงาน การมอบเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชน ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน เดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดสุราษฎร์ธานี การมอบถ้วยรางวัลพร้อมประกาศเกียรติบัตร โครงการคัดเลือกองค์กรเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะดีเด่นระดับเขต 8 ประจำปี2563 จำนวน 2 ราย การมอบป้ายสัญลักษณ์ชมรม TO BE NUMBER ONE จำนวน 2 ราย การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับรางวัล ดีเด่น ประเภทสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบ ที่มีผลงานปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยระดับภาค ให้แก่โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี การมอบเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ช่วยเหลือสังคม จำนวน 3 ราย และแนะนำหัวหน้าส่วนราชการฯ ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 11 ราย ข้อราชการอาทิ เตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติของสมาชิกองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 41 ปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี ตำบลพังกาญจน์ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โครงการ วันเสาร์เข้าวัด จัดปิ่นโตถวายภัตตาหาร สืบสานเมืองคนดี วิถีธรรม ประจำปี 2563 เป็นต้น.

Back To Top