Month: January 2020

มอบเกียรติบัตรนายร้อย 53 รุ่นที่ 9

พิธีประดับยศมอบเกียรติบัตรนายร้อย 53 ปี 2563 พล.ต.ต.ปิยวัฒน์ บุญยืนอนนท์ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนายร้อย 53 […]

ประชุมนายอำเภอ

บรรยายภาพ…นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานประชุมนายอำเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่งการและรับทราบปัญหาอุปสรรคของแต่ละอำเภอ ซึ่ง ผวจ.เน้นย้ำให้ทุกอำเภอทำวานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่พึ่งของประชาชนตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ณ.ห้องประชุมเล็กชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดโดยมีนายอำเภอ […]

ผวจ.สฎ.ประชุมติดตามการบริหารราชการประจำเดือนทุกส่วนราชการ

ผวจ.ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนมกราคม 2563 วันที่ 30 มกราคม 2563 ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี […]

ผวจ.สฎ.ประชุมติดตามผลการบริหารราชการประจะเดือนทุกส่วนราชการ

ผวจ.ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนมกราคม 2563 วันที่ 30 มกราคม 2563 ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี […]

นายอำเภอคีรีรัฐนิคมร่วมตำรวจล่าเสือโหย

“ระดมกำลังค้นหา” #เสือโหย_จอมโจรโรคจิต เมื่อวันที่ 27 ม.ค.63 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เกี่ยวข้อง กว่า […]

รอง.ผวจ.ติดตามสถานการยาเสพติดพื้นที่สุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามการดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เน้นย้ำทุกภาคส่วนดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อความสงบสุขของสังคม บ่ายวันที่ 27 ม.ค.63 ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี […]

เตรียมความพร้อมรับภัยแล้ง

จังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวถึงการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีภัยแล้ง ประจำปี 2563 ว่า ปัจจุบันพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี […]

บจธ.เปิดรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนโดยสถาบันจะชื้อที่ดินเพื่อให้ประชาชนมีสิทธิทำกิน

บจธ.เปิดรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนโดยสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินโดยซื้อที่ดินสวนปาล์มเก่าจัดสรรให้เกษตรกร“ ชุมชนน้ำแดงพัฒนา” สุราษฎร์ธานีเข้าทำกิน วันที่ 22ม.ค.63  ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี บจธ. […]

อ.คีรีรัฐนิคมรวมพลังจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ

ข้าราชการและประชาชนจิตอาสาอำเภอคีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมใจร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 20 ม.ค.63 จนายชาญวิทย์ สิรภักดี นายอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี […]

Back To Top