ประชุมนายอำเภอ

บรรยายภาพ…นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานประชุมนายอำเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่งการและรับทราบปัญหาอุปสรรคของแต่ละอำเภอ ซึ่ง ผวจ.เน้นย้ำให้ทุกอำเภอทำวานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่พึ่งของประชาชนตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ณ.ห้องประชุมเล็กชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดโดยมีนายอำเภอ กอ.รมน.และส่วนเกี่ยวข้องร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

Back To Top