อ.คีรีรัฐนิคมรวมพลังจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ

ข้าราชการและประชาชนจิตอาสาอำเภอคีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมใจร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 20 ม.ค.63 จนายชาญวิทย์ สิรภักดี นายอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่จัดขึ้น ณ บริเวณหน่วยกู้ภัย AR พุมดวง หมู่ที่ 14 ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีข้าราชการและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อำเภอคีรีรัฐนิคม เข้าร่วมกว่า 200 คน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ปรองดอง สามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้มีความรักความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

นายชาญวิทย์ สิรภักดี นายอำเภอคีรีรัฐนิคม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอคีรีรัฐนิคม กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้ ได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เก็บกวาดขยะและพัฒนาถนนสายหนองไทร – บ้านยวนยาว จากโรงเรียนคีรีรัฐนิคมถึงหน้าบริษัท ทักษิณปาล์ม(2521) จำกัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึก เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเสริมสร้างความรักความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ.

Back To Top