ประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.ภ.8

ประชุมคณะกรรมการป้ิองกันปราบปรามยาเสพติดภาค8 ศอ.ปส.ภ.8
นายพีระ กาญจนพงษ์ ผอ.ป.ป.ส.ภ.8 พล.ต.ต.อภิชาติบุญศรีโรจน์ รอง.ผบช.ภ.8 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันปราบปรามยาเสพติดโดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานร่วมประชุม ณ.ห้องประชุมตำรวจภาค 8 ในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี พล.ต.ต.ฐากูร เนตรพุกกณะ ผบก.มอบหมายให้ พ.ต.อ.เชิดพงษ์ ชิวปรีชา รอง.ผบก.ซึ่งรับผิดชอบงานด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติดเข้าร่วมประชุมเพื่อรับนโยบายจากผู้บังคับบัญชาเพื่อปฎิบัติให้เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

Back To Top