แสดงความยินดีศิษย์เก่าดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนายสวาสดิ์ ขนานใต้ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาพละศึกษาจาก ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช เนื่องในวันครูที่ผ่านมาสายฝน ลูกกาบู บรรณาธิการข่าวอาชญากรรมภูมิภาค ร่วมแสดงความยินดี

Back To Top