ต้อนรับประมงจังหวัดคนใหม่

ขอขอบพระคุณท่านมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมงอย่างสูง,นายสมปอง แสงทอง ประมงจังหวัดยะลาคนใหม่รับตำแหน่งวันที่ 6 มกราคม 2563 จัดงานเลี้ยงรับตำแหน่งประมงจังหวัดยะลาโดยมี นายศุภโชค เกื้ออรุณ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง สนง.ประจำจังหวัดยะลา,นายกิตติศักดิ์ ทองขาว ผอ.กลุ่มอำนวยการ กสม.ศอ.บต.,อดีตยอดมวยใต้ขุนเข่าบูโดสายฝนลูกกาบู บรรณาธิการข่าวภูมิภาค ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ บ้านพักประมง อ.เมือง จ.ยะลา

Back To Top