ตรวจงานศาลยุติธรรม ภาค 8

ตรวจงานศาลยุติธรรม ภาค8
ท่านสมศักดิ์ ขวัญแก้ว อธิบดีผู้พิพากษาศาลยุติธรรมภาค 8 ท่านรองอธิบดีพร้อมท่านเกรียงศักด์ รอดพันธ์ชู เลขานุการอธิบดีศาลภาค 8 พร้อมคณะตรวจงานศาลยุติธรรม ณ.ห้องประชุมใหญ่สำนักงานอธิบดีศาลภาค 8 ต.ขุนทะเล ถนนสุราษฎร์-นาสาร เมืองสุราฎร์ธานีเมื่อ 13.30 .วันที่13 มกราคม 2563
โสภณโชติกุลพล ผอ.บก.ภาพข่าวอาชญากรรมภาค 8 รายงาน

Back To Top