องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียน

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

วันที่ 9 ม.ค.63 ที่โรงเรียนพัชรกิติยาภา 3 จังหวัดสุราษฎร์ธานี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรวจเยี่ยม ติดตาม และมอบนโยบายการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง เพื่อแก้ปัญหาครูสอนไม่ตรงวิชาเอก โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ และเข้าร่วมการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมโรงเรียนพัชรกิติยาภา 3 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จากนั้นในช่วงบ่ายของวันเดียวกันนี้ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นทาง ที่จะดำเนินการสอนไปยังโรงเรียนปลายทางอีก 3 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 จังหวัดชุมพร โรงเรียนบ้านป่าโอน อ.เทพา จ.สงขลา และโรงเรียนพัชรกิติยาภา 3 จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง

สำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการถ่ายทอดการสอน วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ จากโรงเรียนต้นทางไปยังโรงเรียนปลายทาง ให้สามารถสื่อสารโต้ตอบในชั่วโมงเรียนเสมือนเรียนอยู่ในห้องจริงๆ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาหวังเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเยาวชนให้สูงขึ้น.

สุทธิชาติ รัชตะ ภาพข่าว

โสภณโชติกุลพล ผอ.บก.ภาพข่าวอาชญากรรมภาค8 รายงาน

Back To Top