จิตอาสาสุราษฎร์ธานี

ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานีนำข้าราชการและประชาชนจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 18 ต.ค.62 ที่วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร อำเภอไชยา นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานกล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่อำเภอไชยา โดยการพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดศาสนสถาน 3 ศาสนา ได้แก่ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร มัสยิสอันซอรุ้ลมุญตาฮิดีน และคริสตจักรเมืองไทยไชยา โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ปรองดอง สามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้ความรักความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน.

สุทธิชาติ รัชตะ ปชส.ภาพข่าว

โสภณโชติกุลพล ผอ.บก.ข่าวอาชญากรรมภาค 8 รายงาน

Back To Top