Month: October 2019

รองประเวศติดตามผลด้านความมั่นคงจัวหวัด

หน่วยงานด้านความมั่นคง จ.สุราษฎร์ธานี ติดตามการปฏิบัติงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว บ่ายวันทึ่ 30 ต.ค.62  นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี […]

ผวจ.สฎ.ประชุมติดตามผลการดำเนินงานในรอบเดือน

ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานีติดตามการปฏิบัติราชการหน่วยงานภาครัฐ พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม วันทึ่ 29 ต.ค.62. ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ก่อนการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนตุลาคม 2562 […]

ตร.สุราษฎร์ธานีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม

ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนตุลาคม 2562 ตำรวจภูธรสุราษฏร์ธานี โดย พ.ต.อ.สุวัฒน์ สุขศรี รอง.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเป็นประธานพร้อมด้วยหน่วยราชการในพื้นที่มี […]

ผวจ.สฎ.นำข้าราชการทุกหมู่เหล่าทำบุญตักบาตรวันปิยะ

ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันปิยะมหาราช. นายวิชวุทย์ จินโต ผวจ.สุราษฏร์ธานี นำทีมข้าราชการ ผู้พิพากษา อัยการ ทหาร ตำรวจ นักการเมืองและประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมใจร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร […]

ตำรวจน้ำสุราษฎร์ธานีจัดโครงการตามรอยสมเด็จย่ากับตำรวจไทย

ตำรวจน้ำสุราษฎร์ธานีจัดโครงการ “ตามรอยสมเด็จย่ากับตำรวจไทย” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบรอบ 119 ปี วันที 21 ต.ค.62 […]

จิตอาสาสุราษฎร์ธานี

ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานีนำข้าราชการและประชาชนจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 18 ต.ค.62 ที่วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร อำเภอไชยา นายวิชวุทย์ […]

งานวันตำรวจ สภ.เมืองสุราษฎร์ํธานี

พิธีงานวันตำรวจ สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี พ.ต.อ.ศิริชัย ทรงวศิณ ผกก.สภ.เมืองสุราษฎร์ธานีพร้อมแม่บ้านได้ร่วมพิธีโดยก่อนเริ่มพิธีสงฆ์ ผกก.ได้เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้สนับสนุนทุนการศึกษาและกต.ตร.สภ.เมืองสุราษฎร์ธานีและมอบประกาศให้แก่ข้าราชการตำรวจที่มีผลงานดีเด่นในรอบปีพร้อมทั้งประกอบพิธีทางศาสนาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ล่วง ณ.ลานจอดรถหน้า สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี งานวันตำรวจครั้งนี้ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากคณะ กต.ตร.ซึ่งมีนายเอกสิทธิ์ […]

งานวันตำรวจ สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี

พิธีงานวันตำรวจ สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี พ.ต.อ.ศิริชัย ทรงวศิณ ผกก.สภ.เมืองสุราษฎร์ธานีพร้อมแม่บ้านได้ร่วมพิธีโดยก่อนเริ่มพิธีสงฆ์ ผกก.ได้เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้สนับสนุนทุนการศึกษาและกต.ตร.สภ.เมืองสุราษฎร์ธานีและมอบประกาศให้แก่ข้าราชการตำรวจที่มีผลงานดีเด่นในรอบปีพร้อมทั้งประกอบพิธีทางศาสนาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ล่วง ณ.ลานจอดรถหน้า สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี งานวันตำรวจครั้งนี้ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากคณะ กต.ตร.ซึ่งมีนายเอกสิทธิ์ […]

รับพระราชทานผ้าพันคอ หมวก จิตอาสา

พิธีรับหมวก ผ้าพันคอพระราชทานจิตอาสาอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีโดยนายบรรเจิด สาริพัฒน์นายอำเภอเมืองสุราษฏร์ธานีนำสมาชิกจิตอาสารับพระราชทานหมวก ผ้าพันคอต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ.ห้องประชุมอำเภอเมืองพร้อมทั้งอบรมการใช้ผ้าพันคอและหมวกให้ถูกวิธี โสภณโชติกุลพล ผอ.บก.ข่าวอาชญากรรมภาค 8 รายงาน

นายบรรเจิด สาริพัฒน์ นาอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนำสมาชิกจิตอาสารับพระราชทานหมวกผ้าพันคอ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์

พิธีรับหมวก ผ้าพันคอพระราชทานจิตอาสาอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีโดยนายบรรเจิด สาริพัฒน์นายอำเภอเมืองสุราษฏร์ธานีนำสมาชิกจิตอาสารับพระราชทานหมวก ผ้าพันคอต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ.ห้องประชุมอำเภอเมืองพร้อมทั้งอบรมการใช้ผ้าพันคอและหมวกให้ถูกวิธี โสภณโชติกุลพล ผอ.บก.ข่าวอาชญากรรมภาค 8 รายงาน

Back To Top