นายบรรเจิด สาริพัฒน์ นาอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนำสมาชิกจิตอาสารับพระราชทานหมวกผ้าพันคอ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์

พิธีรับหมวก ผ้าพันคอพระราชทานจิตอาสาอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีโดยนายบรรเจิด สาริพัฒน์นายอำเภอเมืองสุราษฏร์ธานีนำสมาชิกจิตอาสารับพระราชทานหมวก ผ้าพันคอต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ.ห้องประชุมอำเภอเมืองพร้อมทั้งอบรมการใช้ผ้าพันคอและหมวกให้ถูกวิธี

โสภณโชติกุลพล ผอ.บก.ข่าวอาชญากรรมภาค 8 รายงาน

Back To Top