ประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมใจทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่9

ข้าราชการและประชาชน จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมใจทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ในเนื่องวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เช้าวันที่ 13 ต.ค.62 ที่บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป เพื่อถวายพระราชกุศล ในเนื่องวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ในโอกาสนี้ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน นักเรียนนักศึกษา และพ่อค้าประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกหมู่เหล่า ได้พร้อมใจกันทำบุญตักบาตรอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

สุทธิชาติ รัชตะ ปชส.ข่าวภาพ

  1. โสภณโชติกุลพล ผอ.บก.ข่าวอาชญากรรมภาค 8 รายงาน
Back To Top