โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ

  1. จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจจังหวัดสุราษฏร์ธานี
    นายสุกิจ มีพริ้งป้องกันจังหวัดสุราษฏร์ธานีนำสมาชิกจิตอาสา อส.อำเภอเมือง ตำรวจน้ำสุราษฏร์ธานี ป้องกันภันภัยจังหวัด ดับเพลิง และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพร้อมนายมนต์ชัยศรีเทพผู้ ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่่6ตำบลมะขามเตี้้ยร่วมกันกำจัดวัชพืชผักตบชวาริมตะลิ่งแม่น้ำตาปีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ.ริมฝั่งแม่น้ำตาปีตรงหน้าสำนักงานตำรวจน้ำเมืองสุราษฎร์ธานี
    โสภณโชติกุลพล ผอ.บก.ข่าวอาชญากรรมภาค 8 รายงาน
Back To Top