มทบ.45 ฝึกครูทหารใหม่

มทบ.45 สุราษฎร์ธานี เปิดการฝึกครูทหารใหม่พลัดที่ 2 เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้การทำหน้าที่ครูทหารใหม่ให้ได้ผลสัมฤทธิ์ พร้อมถ่ายทอดไปสู่ทหารกองประจำการ

วันที่ 4 ต.ค.62  ที่สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายวิภาวดีรังสิต อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี พล.ต.มโนช จันทร์คีรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 45 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกครูทหารใหม่ผลัดที่ 2 ประจำปีพุทธศักราช 2562 ของค่ายวิภาวดีรังสิต เพื่อให้ทุกหน่วยทำการฝึกครูทหารใหม่ ได้ทบทวนเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถการทำหน้าที่ครูทหารใหม่ เพื่อจะได้ได้นำผลสัมฤทธิ์จากการฝึกทบทวนตามแบบท่าพระราชทาน ไปถ่ายทอดให้กับทหารใหม่ที่จะเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ เพื่อเพิ่มคุณวุฒิให้ครบถ้วน ก่อนที่จะได้รับการคัดเลือก ส่งตัวเข้าฝึกอบรมต่อในหลักสูตรต่างๆ ของกองทัพบก เป็นการปลูกฝังให้เป็นบุคคลที่เคร่งครัดในระเบียบวินัยของทหาร และมีความประพฤติเรียบร้อยเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ทหารใหม่ได้เป็นอย่างดี

สำหรับผู้เข้ารับการฝึก ประกอบด้วย ครูทหารใหม่ จำนวน 9 นาย แบ่งเป็นครูทหารใหม่ สังกัด หน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่ 45 จำนวน 4 นาย และสังกัดหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 25 จำนวน 25 นาย ห้วงระยะเวลาในการฝึกจำนวน 4 สัปดาห์ ตั้งแต่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 27 ตุลาคม พ.ศ.2562

พล.ต.มโนช จันทร์คีรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 45 กล่าวว่า การเปิดการฝึกทหารใหม่ในวันนี้ ขอให้ครูฝึกทหารใหม่ทุกนายมีความตั้งใจในการเข้ารับการฝึก ในหลักสูตรครูทหารใหม่อย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เป็นบุคคลที่เคร่งครัดในระเบียบวินัยและมีความประพฤติเรียบร้อย เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทหารใหม่ และจะนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับทหารใหม่ที่จะเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ในห้วงเดือนพฤศจิกายนนี้.

สุทธิชาติ รัชตะ ปชส.ข่าวภาพ

โสภณ โชติกุลพล ผอ.บก.ข่าวอาชญากรรมภาค8 รายงาน

Back To Top