เยี่ยมผู้จัดการธนาคาร

อดีตยอดมวยใต้ขุนเข่าบูโด สายฝน ลูกกาบู บก.ข่าวอาชญากรรม ภาค 9 มาเยี่ยมและสลามัติวันฮารีรายออีดิ้ลฟิตรี ผู้จัดการสาขาอาวุโส ธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส จังหวัดยะลา คุณแวอาแซ เลาะแม หรืออดีตยอดมวยใต้ฝีมือดี กามัน ลูกรามัน ณ ที่ทำการธนาคารสาขาสิโรรส เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562

Back To Top