Day: June 26, 2019

ติดตามความั่นคงจังหวัด

จ.สุราษฎร์ธานี ติดตามการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่ประชาชน บ่ายวันที่ 26 มิ.ย.62 χที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี […]

ประชุมความมั่นคงจังหวัด

จ.สุราษฎร์ธานี ติดตามการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่ประชาชน บ่ายวันที่ 26 มิถุนายนื2562 ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี […]

นายเวรมนุษย์สัมพันธ์เยี่ยม

ร.ต.อ.สิทธิศักดิ์ แก้วมี นว. ผบก.ภ.จว.ยะลา ชาวบ้านชมมาไมขาดสาย ให้การต้อนรับประชาชนด้วยความเป็นกันเองสมกับเป็นนายตํารวจของประชาชนโดยแท้จริง

ศิษย์เก่าเยี่ยมศิษย์ใหม่ และอาจารย์ใหม่

ร.ต.ต.ดูรอนิง สาแม รอง สว.จร.สภ.เมืองยะลา (ในฐานะศิษย์เก่า ร.ร.คณะราษฏรบำรุง) พบปะครูนักเรียน ร.ร.คณะราษฏรบำรุง จังหวัดยะลา ในกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก […]

เยี่ยมผู้จัดการธนาคาร

อดีตยอดมวยใต้ขุนเข่าบูโด สายฝน ลูกกาบู บก.ข่าวอาชญากรรม ภาค 9 มาเยี่ยมและสลามัติวันฮารีรายออีดิ้ลฟิตรี ผู้จัดการสาขาอาวุโส ธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส […]

คนไทยตัวอย่าง

พ.ต.อ.อโณทัย จินดามณี ผกก.สภ.ป่าตอง จ.ภูเก็ต เข้ารับรางวัล คนไทยตัวอย่าง ของโครงการกิจกรรมรณรงค์การทําความดี คนทําดีต้นแบบสังคมแห่งปี ครั้งที6 ประจําปี2562 […]

ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้านายวิทยา  เปาะมะ บรรณาธิการข่่่าวอาชญากรรม ภาค9 […]

Back To Top