งานสีชมภู

แต่งหลานหมวด…ร.ต.ต.ดูรอนิง สาแม รอง สวป.ตร.สภ.ยะลา เป็นเจ้าภาพแต่งหลานสาว น.ส.นฤมล ดอเล๊าะ กับ นายรอกี โต๊ะสุมะ เมื่อวันที่13 มิ.ย.62 ที่บ้านจาหนัน อ.เมือง จ.ยะลา (ภาพโดย…สายฝน ลูกกาบู)

Back To Top