คนไทยตัวอย่าง

พ.ต.อ.อโณทัย จินดามณี ผกก.สภ.ป่าตอง จ.ภูเก็ต เข้ารับรางวัล คนไทยตัวอย่าง ของโครงการกิจกรรมรณรงค์การทําความดี คนทําดีต้นแบบสังคมแห่งปี ครั้งที6 ประจําปี2562 ณ.ห้องคอนเวนชั่นฮอล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี รังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพ เมื่อเร็วนี้

Back To Top