สภ.ท่าชี พัฒนาอาคารสอาดสวยงาม

การพัฒนาสถานที่่ให้สวยงามสอาดเจริญหูเจริญตาแก่ผู้ได้พบเห็น พ.ต.อ.ชาญยุทธ เรืองดิษฐ์ ผกก.สภ.ท่าชี อ.บ้านนาสาร สุราษฏร์ธานี ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งขององค์กร ในสามอย่าง พัฒนาสถานที่ พัฒนาบุคลากร พัฒนางาน ใครไปติดต่อราชการที่ สภ.ท่าชีจะได้เห็นการพัฒนาเกิดขึ้นเป็นรูปธรรม อาชญากรรมภาค 8 จึงไปสัมผัสและเก็บภาพมาฝากชมเชียร์ในสังคมภาค8 เจ้านายรับทราบครับ…

Back To Top