Month: May 2019

อบจ.ประชุมเครื่อข่าย ปชส.หน่วยงาน

อบจ.สุราษฎร์ธานีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล ติวเข้มการใช้สื่อโชเซียลเพื่อการประชาสัมพันธ์ วันนี้(31 พ.ค.62) นายก่อเกียรติ อินทรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกีบรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ หลักสูตร “ประชาสัมพันธ์ยุคดิจิตัล” […]

อบจ.สฏ.พัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์

อบจ.สุราษฎร์ธานีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล ติวเข้มการใช้สื่อโชเซียลเพื่อการประชาสัมพันธ์ วันนี้(31 พ.ค.62) นายก่อเกียรติ อินทรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกีบรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ หลักสูตร “ประชาสัมพันธ์ยุคดิจิตัล” […]

ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562

ศุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา บรมราชินีศรีกษัตราจักรีสมัย ถวายพระพรทั่วหล้าประชาไทย ศิระน้อมสวัสดิ์ชัยทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นายสุกิจ มีพริ้ง ป้องกันจังหวัดสุราษฏร์ธานีพร้อมข้าราชการและครอบครัว

สภ.ท่าชี พัฒนาอาคารสอาดสวยงาม

การพัฒนาสถานที่่ให้สวยงามสอาดเจริญหูเจริญตาแก่ผู้ได้พบเห็น พ.ต.อ.ชาญยุทธ เรืองดิษฐ์ ผกก.สภ.ท่าชี อ.บ้านนาสาร สุราษฏร์ธานี ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งขององค์กร ในสามอย่าง พัฒนาสถานที่ พัฒนาบุคลากร […]

ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562

ศุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา บรมราชินีศรีกษัตราจักรีสมัย ถวายพระพรทั่วหล้าประชาไทย ศิระน้อมสวัสดิ์ชัยทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า พันตำรวจเอกศุภฤกษ์ พันธ์โกศล ผู้กำกับการ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฏร์ธานีพร้อมข้าราชการตำรวจและครอบครัว

ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุยายน 2562

ศุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา บรมราชินีศรีกษัตราจักรีสมัย ถวายพระพรทั่วหล้าประชาไทย ศิระน้อมสวัสดิ์ชัยทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพพระพุทธเจ้านายสิทธิชัย ไทยเจริญนายอำเภอพุนพืนจังหวัดสุราษฏร์ธานีพร้อมข้าราชการและครอบครัว

ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุยายน 2562

ศุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา บรมราชินีศรีกษัตราจักรีสมัย ถวายพระพรทั่วหล้าประชาไทย ศิระน้อมสวัสดิ์ชัยทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า พันตำรวจเอกสุวัฒน์ แก้วพรหมผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเขาหลักจังหวัดพังงาพร้อมข้าราชการตำรวจและครอบครัว

ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562

ศุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา บรมราชินีศรีกษัตราจักรีสมัย ถวายพระพรทั่วหล้าประชาไทย ศิระน้อมสวัสดิ์ชัยทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า พันตำรวจโทสมพงษ์ เอกวัฒ สารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง 5 […]

ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562

ศุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา บรมราชินีศรีกษัตรา จักรีสมัยถวายพระพรทั่วหล้าประชาไทย ศิระน้อมสวัสดิ์ชัยทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า พันตำรวจเอกวิทย์ทวี ภริตานนท์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฏร์ธานี พร้อมข้าราชการตำรวจและครอบครัว

ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562

ศุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา บรมราชินีศรีกษัตราจักรีสมัย ถวายพระพรทั่วหล้าประชาไทย ศิระน้อมสวัสดิ์ชัยทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเกศินี รอบคอบ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 […]

Back To Top