ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุยายน 2562

  1. ศุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา บรมราชินีศรีกษัตราจักรีสมัย ถวายพระพรทั่วหล้าประชาไทย ศิระน้อมสวัสดิ์ชัยทรงพระเจริญ
    ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพพระพุทธเจ้านายสิทธิชัย ไทยเจริญนายอำเภอพุนพืนจังหวัดสุราษฏร์ธานีพร้อมข้าราชการและครอบครัว
Back To Top