ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562

ศุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา บรมราชินีศรีกษัตราจักรีสมัย ถวายพระพรทั่วหล้าประชาไทย ศิระน้อมสวัสดิ์ชัยทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่่่่ร้อยโทสมชาย เรืองจันทร์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฏร์ธานี

และครอบครัว

Back To Top