ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562

ศุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา บรมราชินีศรีกษัตราจักรีสมัย ถวายพระพรทั่วหล้าประชาไทย ศิระน้อมสวัสดิ์ชัยทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสุราษฏร์ธานีนางนงค์เยาว์ จ่่่่่าแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานีและครอบครัว

Back To Top