ถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562

ศุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา บรมราชินีศรีกษัตราจักรีสมัย ถวายพระพรทั่วหล้าประชาไทย ศิระน้อมสวัสดิ์ชัยทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเกศินี รอบคอบ ผู้ใหญ่่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุุราษฏร์ธานีและครอบครัว

Back To Top