ดูแลทุกข์สุขประชาชนในพื้นที่

ดูแลทุกข์สุขประชาชนในพื้นทึ่นายบรรเจิด สาริพัฒน์ นายอำเภอเมืองสุราษฏร์ธานีพร้อมนางสาวเกศินี รอบคอบ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1 ตำบลขุนทะเล. อำเภอเมืองสุราษฏร์ธานีเยี่ยมนายโสภณ โชติกุลพล ผู้อำนวยการเจ้าของหนังสือพิมพ๋-เว็บไซต์ข่าวอาชญากรรมภาค 8 ซึ่งเป็นรองประธานชมรมนักข่าวสุราษฏร์ธานี ซึ่งป่วยเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบ นายอำเภอเข้าพื้นทึ่และเยียมมอบกระเช้าอวยพรให้หายป่วยปกติเร็วๆ ในนามผู้ป่วยขอขอบพระคุณทั้งสองท่านที่ให้ความสำคัญครับเจ้านาย

Back To Top