มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกชมรมนักข่าวสุราษฏร์ธานี

มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกชมรมนักข่าวสุราษฏร์ธานีโดยนายสุรชัย(บ่าวเกลี้ยง)ส้มเกลี้ยง ประธานชมรมนักข่าวสุราษฏร์ธานีเข้ามอบเงินช่วยเหลือนายโสภณ โชติกุลพล รองประธานชมรมคนที่ 2 ซึ่งป่วยเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ รักษาตัวที่โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี นายโสภณโชติกุลพลรองประธานคนที่2 นอกจากเป็นรองประธานชมรมแล้วยังเป็นเจัาของเว็บไซต์ข่าวอาญากรรมภาค8 เข้าไปอ่านได้ที่ http://www.achayakamnews.com

Back To Top