Day: May 4, 2019

ถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า ในนามบริษัท พรทิพย์สโตร์ จังหวัดภูเก็ต

ถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า พันตำรวจเอกวิสุทธิ์ ภู่พันธ์ศรี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเคียนซา จังหวัดสุราษฏร์ธานี พร้อมข้าราชการตำรวจและครอบครัว

ถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า นายสุกิจ มีพริ้ง ปัองกันจังหวัดสุราษฏร์ธานี พร้อมเจ้าหน้าที่และครอบครัว

ถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายถาวร พรหมฉิม […]

ถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายชาญวิทย์ ศิรภักดี นายอำเภอคีรีรัฐนิคม […]

ถวายพระพรชัยมงคล

‍เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า พันตำรวจเอก ชาญยุทธ เรืองดิษฐ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าชี […]

ถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าพันตำรวจเอก อกนิตย์ ด่านพิทักษ์ศาสตร์ […]

ถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า พันตำรวจเอกวิทย์ทวี […]

ถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า พันตำรวจโทจรูญ รอดพันธ์ชู สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจตำรวจภูธรขุนทะเล อำเภอเมือง […]

Back To Top