อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ

  • พุทธศาสนิกชนจาก 19 อำเภอของ จ.สุราษฎร์ธานีร่วมบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันที่ 2 พ.ค.62 ที่วัดไตรธรรมราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พล.ต.ต.อภิชาติ บุญศรีโรจน์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด พล.ต.มโนชจันทร์คีรี ผู้บัญชาการมณฑลทการบกที่45 ค่ายวิภาวดีรังสิตร่วมพิธีโดยนายวิชวุทย์จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฏร์ธานีเป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระธรรมวิมลโมลี ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 16 เจ้าอาวาสวัดไตรธรรมาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับคณะสงฆ์ และผู้เกี่ยวข้อง จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้น ตามที่มหาเถรสมาคม ได้มีมติที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 10มกราคม 2562 เรื่อง โครงการบรรพชาอุปสมบท และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 พร้อมทั้งกำหนดให้มีการบรรพชาอุปสมบท ทั่วประเทศทั้งสิ้นจำนวน 6,810 รูป

ซึ่งในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดจัดกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 16 พฤษภาคม 2562 มีพุทธศาสนิกชนจาก 19 อำเภอ เข้าร่วมบรรพชา จำนวนทั้งสิ้น 105 ราย อันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงกัน เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่ง.

Back To Top