ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ให้เกียรติผู้อำนวยการ บรรณาธิการ
พล.ต.ต.ดร.ปรีชา กลัดสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์หนังสือพิมพ์-เว็บไซต์ ข่าวอาชญากรรมภาค 8 ให้เกียรติถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับโสภณ โชติกุลพลดำมุณี ผู้อำนวยการ เจ้าของ บรรณาธิการ ข่าวอาชญกรรมภาค 8 ณ.สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Back To Top