Month: September 2018

พิธีเทิดเกียรติอำลาชีวิตราชการทหาร

พลโทสมบัติ ประสานเกษม ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์หนังสือพิมพ์เว็บไซต์ข่าวอาชญากรรมภาค 8 ร่วมพิธีเทิดเกียรติอำลาชีวิตราชการทหาร

ประชุมคณะกรรมการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประชุม กต.ตร.ภูธรจังหวัด นายเอกสิทธิ์ กนกวิจิตร ผจก.บ.พันทิพย์ 1970 จำกัด ร่วมประชุมคณะกรรมการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมัยแรกโดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผวจ […]

ประชุมคณะกรรมการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประชุม กต.ตร.ภูธรจังหวัด นายเอกสิทธิ์ กนกวิจิตร ผจก.บ.พันทิพย์ 1970 จำกัด ร่วมประชุมคณะกรรมการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมัยแรกโดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผวจ […]

การท่องเที่ยวและกีฬาเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสมุย

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว นำเสน่ห์อาหารภาคใต้ สู่การท่องเที่ยวนานาชาติ วันนี้ (25 ก.ย.61) ที่ลานอเนกประสงค์พรุเฉวง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี […]

ประชุมความมั่นคง ความแลอดภัยทางถนน

จังหวัดนครศรีธรรมราชประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 12/2561 ระบุการแก้ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนนมาถูกทาง สามารถลดจำนวนอุบัติเหตุในพื้นที่ วันนี้(24 ก.ย. 61)ที่ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 […]

ประชุมความมั่นคง

åจังหวัดนครศรีธรรมราชประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 12/2561 ระบุการแก้ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนนมาถูกทาง สามารถลดจำนวนอุบัติเหตุในพื้นที่ วันนี้(24 ก.ย. 61)ที่ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 […]

Back To Top