ผู้ว่าสุราษฎร์ธานีติดตามการบริหารการศึกษา

ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี ติดตามการบริหารงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติราชการ

วันนี้(19 ก.ย.61) ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 11/2561 เพื่อหารือและติดตามการดำเนินงาน รวมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติราชการของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีที่ตั้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับข้อราชการการต่างๆ ที่นำเสนอต่อคณะกรรมการฯ อาทิ ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ดำรงตำแหน่งครู , การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ , การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งว่าง , การขอเปลี่ยนตำแหน่งในการคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ และการกำหนดแนวทางการดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2561 เป็นต้น

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ฝากเน้นย้ำให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกภาคส่วน มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ตามหลักวิชาชีพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อวงการศึกษาและประเทศชาติ.

Back To Top