ฝึกอบรมทบทวนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 09:00 น. นายสมพงษ์ มากมณี นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวรายงานโดยนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ คณะวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช สถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยวนแหล

Back To Top