สร้างฝายน้ำล้น

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด ร่วมกับเครือข่ายชุมชนคลองยัน ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำบ้านคลองมุย อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันนี้(15 ก.ย.2561)เวลา 09.00 น. นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างฝายชลอน้ำ ณ หมู่ที่ 13 บ้านคลองมุย ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายวิโรจน์ เดชเกลี้ยง นายอำเภอวิภาวดีกล่าวต้อนรับ

มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มูลนิธิป่า-ทะเลเพื่อชีวิต เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองยัน เครือข่ายอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำคลองยัน และชุมชนบ้านคลองมุย ร่วมสร้างฝายป่าคลองยัน ในโครงการสร้างเสริมศักยภาพองค์กรชาวบ้านและเครือข่ายอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำคลองยัน ภายใต้โปรแกรม “รักน้ำ” ครั้งที่ 7 ปีที่ 11 ของมูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย เพื่อพัฒนาระบบนิเวศน์พื้นที่ลุ่มน้ำคลองยัน ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มอาสาสมัครเฝ้มระวังลุ่มน้ำ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากต้นน้ำ สู่ปลายน้ำ และสร้างความรู้ ความเข้าใจ จิตสำนึกและความตระหนัก ในการดูแลทรัพยากรลุ่มน้ำคลองยัน โดย เครือข่ายอาสาสมัคร และประชาชนในพื้นที่กว่า 400 คน

  • ขอบคุณ ภาพ จากไลน์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Back To Top