พิธีรับศพ อส.ทพ.

วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 14:30 น. นายสมพงษ์ มากมณี นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมรับศพ อส.ทพ.สุชาติ กองสุข สังกัด กรม ทพ.ที่ 43 เสียชีวิตจากเหตุการณ์จังหวัดปัตตานี ณ สนามบินกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี พล.ต.สิทธิพร มุสิกะสิน รอง มทภ. 4 เป็นประธาน

Back To Top