สุราษฎร์ธานี นราธิวาส จัดนวัตวิถีท่องเที่ยว otop

จังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับจังหวัดนราธิวาสจัดงาน “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สานสัมพันธ์ 4 ภาค”

วันที่ 7 กันยายน 2561 นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเปิดงานการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ROAD SHOW 4 ภาค เยือนเมืองร้อยเกาะ โดยจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดขึ้น ภายใต้ชื่องาน “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สานสัมพันธ์ 4 ภาค” ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ระหว่างวันที่ 6 -12 กันยายน 2561 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่นปสู่ตลาดต่างจังหวัดให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยภายในงานมีการแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP การแสดงนิทรรศการ การสาธิตผลิตภัณฑ์ และกิจกรมอื่นๆ ภายในเต้นท์รูฟท๊อฟปรับอากาศ โอกาสนี้ขอประชาสัมพันธ์เชิญขวนประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้เลือกซื้อและเที่ยวชมงานดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน.

Back To Top