มอบบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานปปส.

อบรมทบทวนให้ความรู้แก่เจ้าพนักงานผู้ปฎิบัติหน้าที่ ปปส.ภาค 8
เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 6 กันยายน 2561 นายพีระ กาญจนพงศ์ ผอ.ปปส.ภาค8 ร่วมกับนายวิชวุทย์ จินโต ผวจ.สฎ.มอบบัตรประจำตัวผู้ปฎิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานปปส.ภาค8 จำนวน 172 รายโดยมีผู้เข้ารับการอบรมและรับบัตรมีตำรวจในสังกัดตำรวจภาค8 ตชด.ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ รอง.ผวจ.และข้าราชการพลเรือน Dsi ณ.ห้องประชุมศรีวิชัย B โรงแรมวังใต้สุราษฎร์ธานี

โสภณโชติกุลพลดำมุณี ผอ.บก.ข่าวอาชญากรรมภาค 8 นายงาน

Back To Top