แสดงความยินดีกับสายฝน ลููกกาบูก

อามะ กาจิ โปรโมเตอร์มาเลเซียมาเยี่ยมและแสดงความยินกับอดีตยอดมวยใต้ ขุนเขาบูโด สายฝน ลูกกาบู ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยอาชีพ ระดับ C-License ระหว่างวันที่ 23-30 สิงหาคม 2561

Back To Top