เปืดโรงเรียนผู้สูงอายุ

วันนี้ (3 ก.ย 61) นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 3-19 กันยายน 2561 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองปากพนัง

Back To Top