โครงการเพิ่มประสิทธิภาพติดตามบุคคลหลังพ้นโทษ

วันนี้ ได้พบเจอเพื่อนรักร่วมรุ่น สมัยเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 25 และนักเรียนนายร้อยตำรวจสาพรานรุ่นที่ 41 เคยสุขและทุกข์มาด้วยกัน ไม่ได้เจอกันตลอดเวลา 30 กว่าปี วันนี้ได้เจอกัน เป็นวิทยากร พ.ต.อ.ธนนท์ โตงิ้ว ผกก.กก.2 บก.ทล. พร้อมด้วยทีมงาน อ.พงค์ศักดิ์ นาคเป้า (อาจารย์ สาขาวิศวกรรมคอมพิงเตอร์,2541) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสำหรับการสืบสวน โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่การตรวจสอบพฤติการณ์ความเคลื่อนไหวบุคคลพ้นโทษ

Back To Top