ส่งมอบพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด

ผอ.ศทช.ศทบ. ส่งมอบที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด พื้นที่ อ.กาบัง จ.ยะลา

วันนี้ ( 31 สิงหาคม 2561 ) เวลา 09.30 น ที่ อาคารเอนกประสงค์อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา พลโทสิทธิพล นิ่มนวล ผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมศูนย์ปฏิบัติการระเบิดแห่งชาติ และนายมนูญ พรมน้อย อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา โดยมี พลตรีกิตติกร รัสมิภูตานนท์ รองผู้บัญชาการ หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม ส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

พลโท สิทธิพล นิ่มนวล ผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม กล่าวว่า พื้นที่ปลอดภัยที่ส่งมอบ ในครั้งนี้ เป็นผลจากการปฏิบัติงานกวาดล้าง และเก็บกู้ทุ่นระเบิด ของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามพันธกรณี ของอนุสัญญาว่าด้วย การห้ามใช้ โอน ผลิต สะสม และทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคล หรือที่เรียกว่าอนุสัญญา ออตตาวา ที่ประเทศไทยได้ลงนามเป็นรัฐภาคีร่วมกับนานาประเทศ สำหรับพื้นที่ ที่ส่งมอบ หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ได้ดำเนินการตรวจสอบตามมาตรฐาน การปฏิบัติการทุ่นระเบิด (NMAS) จากคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ เรียบร้อยแล้ว ในโอกาสนี้จึงขอส่งมอบพื้นที่ดังกล่าวให้กับ นายอำเภอกาบัง ซึ่งเป็นผู้แทนประชาชน และส่วนราชการในพื้นที่ เป็นผู้รับมอบ

  1. อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในครั้งนี้ เป็นการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเก่าตามแนวชายแดนที่ตกค้างในเขตพื้นที่ อำเภอกาบัง จำนวน 3 พื้นที่ คือ พื้นที่บริเวณบ้านเมาะยี พื้นที่บ้านคลองชิงบริเวณหลักเขต 43 ก. และพื้นที่บริเวณรอยต่อบ้านคลองชิง-บ้านคลองปุด รวมพื้นที่ ห้าแสนเก้าหมื่น ตารางเมตรเศษ โดยเริ่มดเนินการมาตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 แล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2561 และพร้อมส่งมอบให้ประชาชน นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมแก่ชุมชนต่อไป¸
Back To Top