ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ทีฆายุโก   โหนตุ   มหาราชา

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า

นายจักรกฤษณ์  ฝั่งชลจิตร

นายอำเภอบ้านนาเดิมสุราษฎร์ธานี

Back To Top