ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ทีฆายุโก   โหตุ   มหาราชา

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า

สิบเอกยอดรัก  ไทยถาวร

ปลัดป้องกันอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

Back To Top