ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ทีฆายุโก  โหตุ  มหาราชา

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า

นายสุเชาว์ ทูโมสิก

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Back To Top