ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ทีฆายุโก  โหตุ  มหาราชา

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า

นายพีระ  กาญจนพงศ์

ผู้อำนวยการป้องกันปราบปรามยาเสพติดภาค 8 พร้อมผู้บริหารเจ้าหน้าที่และครอบครัว

Back To Top