ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ทีฆายุโก  โหตุ  มหาราชา

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า

ว่าที่ร้อยโทสมชาย  เรืองจันทร์

นายอำเภอกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี

Back To Top