ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาที

ทีฆายุโก  โหตุ  มหาราชา

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า

นายชุมพล  สุขใส

นายอำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี

Back To Top