ถวายพระพรเนื้องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า

นายวัลลภ พงษ์เรีองธรรม

บริษัท ภูเก็ต ดีพ ซี.พอรต์

Back To Top