ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

นายภาคภูมิ อินทร์สุวรรณ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

Back To Top